Zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Magdalena Chodak
specjalista psycholog kliniczny
psychoterapeutka

O mnie

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, certyfikowanym terapeutą środowiskowym PTP. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM). Jestem związana z psychoterapią i pomocą psychologiczną od 2005 r.

Po ukończeniu podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej (Szpital Uniwersytecki, Kraków) uzyskałam
tytuł specjalisty psychologa klinicznego.

Poza pracą w gabinecie jestem zatrudniona w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Prowadzę ponadto psychoterapię grupową w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (KIP3).

Odbyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej oraz doskonalące warsztat pracy terapeutycznej (dotyczące m.in. seksualności osób niepełnosprawnych, specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem, treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej, pracy z rodzinami w podejściu refleksyjno-systemowym ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadużyć dzieci w rodzinie, psychodramy, diagnostyki otępień).

W trakcie swojego rozwoju zawodowego odbyłam liczne staże oraz współpracowałam m.in. z:

 • Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Oddziałem Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera
 • Szpitalem Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie
 • Krajowym Towarzystwem Autyzmu
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie

Formy pomocy

Psychoterapia indywidualna – jest metodą leczenia w formie dialogu pomiędzy pacjentem a terapeutą, prowadzącą do poprawy zdrowia, samopoczucia, funkcjonowania, a także relacji z innymi oraz lepszego rozumienia siebie, swoich problemów i czynników je wywołujących. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi, a następnie zawarciem kontraktu terapeutycznego.
Czas trwania psychoterapii uzależniony jest przede wszystkim od charakteru trudności, z jakimi zgłasza się konkretna osoba, warto jednak pamiętać, iż jest to proces, który jeśli ma powodować trwałe efekty i uruchomić motywację do zmiany nie może zakończyć się po kilku spotkaniach.

Porada psychologiczna – zazwyczaj jednorazowe spotkanie o charakterze interwencyjnym (jeśli zgłaszany problem daje takie możliwości).
Obejmuje również wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Konsultacja psychologiczna – zazwyczaj jedno do trzech spotkań służące zorientowaniu się w aktualnej sytuacji danej osoby oraz mające za zadanie wyszukanie optymalnej propozycji dalszych działań, pomocy lub leczenia. Może również obejmować ogólną analizę aktualnego funkcjonowania osoby w kontekście pojawiających się trudności.

Diagnoza psychologiczna – działania służące ocenie psychologicznej oraz opisowi psychospołecznego funkcjonowania osoby. Może obejmować całościową ocenę funkcjonowania lub dotyczyć jedynie jego wybranych aspektów, np. osobowości, funkcjonowania intelektualnego, funkcji poznawczych, zaburzeń neuropsychologicznych itd. Zazwyczaj badanie psychologiczne wykonywane jest ze wskazań lekarza lub na potrzeby MOPS, ZUS albo Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy możliwe jest sporządzenie opinii psychologicznej.

Komu pomagam

W swojej pracy pomagam przede wszystkim osobom dorosłym, które:

 • doświadczają trudności w życiu osobistym
 • przeżyły sytuacje kryzysowe
 • cierpią na zaburzenia psychiczne
 • mają trudności w relacjach z innymi
 • mają trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • przeżywają poczucie pustki, samotności lub braku satysfakcji w życiu
 • odczuwają nasilony smutek
 • przeżywają lęk lub niepokój
 • doświadczają dolegliwości fizycznych bez wyraźnych przyczyn medycznych (np. bólu głowy, brzucha,
  kołatania serca, duszności, ataków paniki itp.)
 • chcą lepiej poznać i zrozumieć samego siebie